L

GARRETA & ASSOCIATS
Agència de la Propietat Industrial, SL

PAU CLARIS 108, 1r 1ª
08009 Barcelona

E-mail: mail@garretaiassociats.com
Teléfono: + 34 93 406 84 71
Fax: + 34 93 406 83 41

¿Qué podemos hacer
para tu empresa?