GARRETA I ASSOCIATS

Les principals tasques de l’agència són:

Patents, models d’utilitat i dissenys industrials
• Estudi de viabilitat industrial
• Recerca d’antecedents
• Redacció, tràmit i defensa fins a la concessió a tot el món
• Informes sobre infracció d’invencions
• Consultoria d’invencions
• Traduccions
• Defensa dels drets de la propietat industrial

Marques, noms comercials i dominis
• Recerques de noms
• Tràmits de registre i defensa a tot el món
• Defensa del drets de la propietat industrial

Registre Mercantil Central
• Viabilitat registral de noms societaris i certificacions

Propietat intel·lectual
• Registre
• Assessorament
• Defensa del drets de la propietat intel·lectual